top of page

Υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη


Tο ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ για 10η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2017 - 2018 τέσσερεις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

5. ΓΕΝΕΤΙΚΗ

6. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

7. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ

8. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

9. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:

- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και

- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για το εξωτερικό.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για την χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του, χωρίς δικαίωμα των υποψηφίων για υποβολή ένστασης ή αντίρρησης.

Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2017.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι ή διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου του εξωτερικού.

Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

3. Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1986. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1984.

4. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).

5. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Ίδρυμα φάκελο με τα εξής στοιχεία, σε τέσσερα (πρωτότυπο και 3 φωτοαντίγραφα) αντίτυπα:

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

2. Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.

3. Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών, που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.

4. Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.

5. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ. (αν υπάρχουν).

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για μη κατοχή μόνιμης θέσης εξαρτημένης εργασίας, για το ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, καθώς και για (τους άντρες υποψηφίους) την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804 ή στο Διαδίκτυο στη δ/νση www.bodossaki.gr .

bottom of page