top of page

Όροι και Προϋποθέσεις

Α. Όροι συμμετοχής

1. Σε διαγωνισμούς/προσφορές/εκπαιδευτικά προγράμματα της Career Focus μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι συντάκτες και συνεργάτες της Career Focus, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι ανήλικοι είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων.

2. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό/προσφορά/εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Career Focus είναι προαιρετική.

3.  Η συμμετοχή σε διαγωνισμό/προσφορά/εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποβολή του email. Οι συμμετέχοντες δεν θα λάβουν κάποιο ενημερωτικό newletter, πάρά μόνο με την εγγραφή τους στη σελίδα του newsletter.

4. Οι νικητές/συμμετέχοντες αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιείται στην έδρα της Career Focus ή με σειρά προτεραιότητας (η μέθοδος επιλογής διευκρινίζεται κάθε φορά σε κάθε διαγωνισμό/προσφορά/εκπαιδευτικό πρόγραμμα/εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

5. Οι νικητές/συμμετέχοντες ενημερώνονται μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει, και παραλαμβάνουν την υπηρεσία είτε στην έδρα της Career Focus όπου και θα πραγματοποιηθούν οι συνεδρίες συμβουλευτικής είτε μέσω zoom/skype, εφόσον και αν το επιθυμούν οι νικητές.

6. Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχων δεν ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά περίπτωση, πραγματοποιείται επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη νέου επιλεχθέντα (ή επιλέγεται ο αμέσως επόμενος συμμετέχων/η αμέσως επόμενη συμμετέχουσα).

7. Τα δώρα/οι υπηρεσίες είναι προσωπικά/ές και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

8. Η Career Focus  ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή περιουσιακή βλάβη ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία/δαπάνη προκληθεί στον νικητή ή/και τον συνοδό του από την λήψη του δώρου/της υπηρεσίας ή και την ακύρωση ή αναβολή πραγματοποίησης αυτού.

9. Ως «διοργανώτρια εταιρία» νοείται η Career Focus. Η διοργανώτρια εταιρεία, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (email) και ως εκ τούτου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και του διαγωνισμού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Β. Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από την Career Focus στην οποία ανήκει η παρούσα ιστοσελίδα και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ιστότοπου ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της ιστοσελίδας ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «χρήστης».

Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Career Focus συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε ενότητες διαγωνισμών ή προσφορών της ιστοσελίδας. Δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Τα e-mails των χρηστών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα αποστολής του newsletter.

NEWSLETTER


Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters της Career Focus πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα αποστολής του newsletter μπορεί να το κάνει πατώντας τη σχετική επιλογή.

 

LINKS


Η ιστοσελίδα της Career Focus περιέχει links προς άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ιστοσελίδα της Career Focus παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο – ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και video – ή links προς άλλες ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο αυτό είναι εξ αρχής – και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του – στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από την ιστοσελίδα και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα:

• Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
• Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
• Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
• Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
• Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, η ιστοσελίδα τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της, προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και η ιστοσελίδα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αστική ή άλλη, για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ιστοσελίδα της Career Focus λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά – δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου – δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η συμμετοχή σε κάθε διαγωνισμό που διενεργείται από την παρούσα ιστοσελίδα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των μεταβολών τους. Οι όροι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Το email που αναγράφεται στην φόρμα συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ιστοσελίδα της Career Focus για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή ενημερωτικού υλικού σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον εκάστοτε διαγωνισμό, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, Η ιστοσελίδα της Career Focus δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας της Career Focus.

Η ιστοσελίδα της Career Focus αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, του οποίου όμως λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, ακόμα και των ίδιων των χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Η ιστοσελίδα της Career Focus αναδημοσιεύει περιεχόμενο τρίτων (άλλων sites κλπ) το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τις ιστοσελίδες, χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στις σελίδες του ιστότοπου της Career Focus ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους ή τους συνεργάτες που το παρέχουν.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον, η ιστοσελίδα της Career Focus συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η ιστοσελίδα της Career Focus δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ιστοσελίδα της Career Focus δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη συνεργαζόμενη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου Η ιστοσελίδα της Career Focus με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Γ. Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

10. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Career Focus στο πλαίσια διοργάνωσης των διαγωνισμών είναι το email και η IP των χρηστών, που έρχονται σε επαφή με αυτό είτε μέσω της φόρμας συμμετοχής. Όλες οι ως άνω πληροφορίες που λαμβάνονται από την Career Focus  συλλέγονται και τηρούνται στη βάση του, καθαρά για λόγους διεξαγωγής αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που διοργανώνονται σε αυτό και ενημέρωσης των νικητών που αναδεικνύονται, κατόπιν έγγραφης συναίνεσής τους. Οι ως άνω πληροφορίες παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές ως προς την ταυτότητα του συμμετέχοντα, την ύπαρξη και το περιεχόμενό τους και ΔΕΝ διανέμονται ΠΟΤΕ σε τρίτους ή/και σε δωροθέτες, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των κατόχων τους.

11. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25/05/2018, δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στους διαγωνισμούς. Η Career Focus μετά τη διεξαγωγή κλήρωσης, έρχεται σε επαφή με τους νικητές μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν οι ίδιοι συμπληρώσει στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Με το συγκεκριμένο email, η Career Focus  ενημερώνει τους νικητές ότι έχουν κερδίσει και ζητά την έγγραφη συναίνεσή τους προκειμένου να προωθηθούν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, email) στον εκάστοτε σύμβουλο, αποκλειστικά και μόνο, για την υλοποίηση των συνεδριών που ορίζονται από το πρόγραμμα συμβουλευτικής που θα επιλέξει ο νικητής, από τον τελευταίο. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν συναινέσουν προς τούτο, χάνουν το δώρο και πραγματοποιείται επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη νέου/ας νικητή/τριας.

12. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα μετά το πέρας της επικοινωνίας τους με την Career Focus ή της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των στοιχείων τους, από τη βάση του. Η Career Focus έχει το δικαίωμα να έρθει σε επικοινωνία με όσους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό το έχουν ρητά δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών τους και για κανέναν άλλο λόγο. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επιθυμούν να μην υπάρξει επικοινωνία, θα πρέπει να ζητήσουν εγγγράφως τη διαγραφή των στοιχείων τους από τη βάση της Career Focus.


13. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον εκάστοτε διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του.


14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των όρων τους.

15. Η οργάνωση και οι ημερομηνίες των συνεδριών και των παραδοτέων θα καθοριστούν από τον εκάστοτε σύμβουλο της Career Focus.

bottom of page