top of page

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ (Κρήτη) - λήξη 16/03


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14511026 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις χορήγησης υποτροφίας, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης χορήγησης υποτροφίας, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο σε φυσικές επιστήμες ή πτυχίο μηχανικού

  • Υποψήφιος διδάκτορας τουλάχιστον για 2,5 έτη σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με θέμα διδακτορικής διατριβής συναφές με το αντικείμενο του έργου

  • Εμπειρία σε τεχνικές κατασκευής διατάξεων μικρο/νανο-ηλεκτρονικής σε περιβάλλον καθαρού χώρου για επεξεργασία GaN, σχηματισμό νανονημάτων και πτερυγίων (fins) και κατασκευή τρανζίστορ nanowire-FET και FinFET GaN

  • Εμπειρία σε μετρήσεις ηλεκτρικού χαρακτηρισμού ημιαγωγικών διατάξεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Α. Γεωργακίλα (alexandr@physics.uoc.gr), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16η Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος).


Comments


bottom of page